Reklama

Polską szkołę trzeba unowocześniać i wprowadzić w XXI wiek. Trzeba ją przeorganizować w taki sposób, aby odpowiadała na wyzwania współczesności i przyszłości – mówią posłowie PO i zapowiadają szerokie konsultacje w sprawie edukacji. Przedstawili też pierwsze założenia, wśród nich powołanie nowej Komisji Edukacji Narodowej. Platforma Obywatelska zapowiedziała nowy program edukacyjny “POrozmawiajmy o szkole!”. – Będziemy w najbliższych miesiącach spotykać się z Polkami i Polakami, by rozmawiać o szkole i przyszłości naszych dzieci – tłumaczy Rafał Grupiński.

Odpolitycznić szkołę

– Szkoła musi odpowiadać na wyzwania współczesności i przyszłości – mówiła Urszula Augustyn. Podstawowe założenie pomysłu PO jest proste: to, czego uczą się dzieci w szkole, nie może być zależne od kadencyjności i kolejnych ekip, które montują się na Wiejskiej.

Plan naprawy szkoły PO chce oprzeć na trzech filarach: Komisji Edukacji Narodowej, większej kompleksowości i przywróceniu prestiżu zawodu nauczyciela.

Nowa KEN

Zdaniem posłów opozycji, aby uchronić szkołę przed traktowaniem jej jak łupu politycznego, należy powołać niezależną, nową Komisję Edukacji Narodowej, która bez obecności polityków będzie dzięki ekspertom decydować, o czym dzieci uczą się w szkole. KEN ma być niezależna i mocno osadzona, porównywalnie z dzisiejszą pozycją Rzecznika Praw Obywatelskich.

Reklama

– W tej Komisji będą eksperci, profesorowie, ale i organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów, nauczyciele i rodzice. Instytucja niewielka, ale o znaczącym głosie – tłumaczy Urszula Augustyn.

Podobnie w przypadku samej szkoły: – O tym, jak szkoła będzie funkcjonować, decydować będzie samorząd, rodzice i nauczyciele – mówi Urszula Augustyn – dla nas istotne jest to, aby to była usługa kompleksowa. Żeby dziecko, które przychodzi do szkoły o poranku i wychodzi późnym popołudniem, nie tylko otrzymało dobrą edukację, ale także dawkę sportu, dobre żywienie i zajęcia dodatkowe, które nie tylko rozwijają dziecka talenty, ale i wyrównują deficyty.

Nauczyciel z godną płacą

– Żeby tak było, to szkoła potrzebuje nauczyciela, który za swoją pracę jest godnie nagradzany. Chcemy zaproponować nauczycielom godną płacę za dobrą pracę – tłumaczyła Urszula Augustyn.

– Chcemy, żeby przyszłe pokolenia mogły odpowiadać na wyzwania współczesności, żeby Polska była krajem innowacyjnym i twórczo myślącym, a do tego potrzeba nam innej szkoły – dodaje Rafał Grupiński.


Zdjęcie główne: Konferencja PO, Fot. ARWC

Reklama

Comments are closed.