Czy Polacy wierzą w zapewnienia Prawa i Sprawiedliwości, że pieniądze w ramach reparacji wojennych uda się wyegzekwować od Niemiec? Respondenci nie mają wątpliwości.

Po pięciu latach rząd wrócił do tematu reparacji i na Zamku Królewskim ogłosił, że będzie domagał się od Niemiec wypłaty pieniędzy w kwocie ponad 6 bilionów złotych. Kilka dni temu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau parafował notę dyplomatyczną skierowaną do niemieckiego rządu.

Dariusz Rosati, były wiceszef MSZ Paweł Kowal i były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz weszli w tym tygodniu z kontrolą poselską do resortu spraw zagranicznych. Politycy podejrzewali, że nota dyplomatyczna nie zawiera słowa “reparacje”.

– Ustaliliśmy, w trakcie kontroli poselskiej w MSZ, że rząd polski nie wysłał noty w sprawie reparacji do Niemiec. Może wysłał jakąś inną notę. Ale w dokumencie, który wysłano nie pada słowo “reparacje” – powiedział Paweł Kowal w Polsat News.

Polacy nie wierzą w zapewniania PiS

Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zadała Polakom pytanie: Czy uważasz, że Polsce uda się wyegzekwować wypłatę reparacji wojennych od Niemiec?

Reklama

Aż 66,2 proc. respondentów uważa, że Polska nie jest w stanie uzyskać jakichkolwiek odszkodowań od naszego zachodniego sąsiada. Tylko 28 proc. badanych jest zdania, że polski rząd skutecznie będzie domagał się pieniędzy. 5,9 proc. ankietowanych nie ma poglądu na tę kwestię.

Tak postawione pytanie w podziale na elektoraty wygląda następująco: 68 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości jest przekonane, że rząd dopnie sprawę i otrzyma pieniądze. Wśród wyborców opozycji panują zgoła inne nastroje. Aż 89 proc. jest pewnych, że Polsce nie uda się wyegzekwować wypłaty środków od Niemiec.

Źródło: Wirtualna Polska

Reklama