Reklama

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zdecydowała, że polska Krajowa Rada Sądownictwa zostaje zawieszona w prawach członka tej organizacji. Podkreślono, że KRS przestała być niezależna od władzy, we wniosku zaś napisano o zawieszeniu członkostwa KRS z powodu niespełniania wymogów ENCJ o niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. – Spełnia się najczarniejszy scenariusz – komentuje Borys Budka, były minister sprawiedliwości i członek KRS.

ENCJ: KRS jest zależna od władzy

Za zawieszeniem oddano 100 głosów, przeciw było 6 – tylko głosy polskie. Część przedstawicieli wstrzymała się od głosu, np. Bułgaria.

– Państwa członkowskie mogą swobodnie organizować swoje systemy sądowe w sposób, który uznają za stosowny, ale istnieją pewne minimalne standardy, które muszą być przestrzegane – uzasadnił swoją decyzje ENCJ.

Wśród zarzutów wobec polskiej KRS znalazło się stwierdzenie, że ta nie spełnia wymogu ENCJ, jakim jest “bycie niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej”.

Reklama

– Ten najczarniejszy scenariusz właśnie się spełnia. Cała Europa widzi, że nie ma w Polsce niezależnej Krajowej Rady Sądownictwa, organu, którzy strzegłby sędziów przed naciskami politycznymi – komentuje dla nas Borys Budka, były minister sprawiedliwości, członek KRS.

“Reforma” PiS niezgodna ze standardami europejskiego prawa

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zajęła się sprawą Polski po “reformach” przeprowadzanych przez większość rządzącą. Według nowych przepisów 15 członków KRS wybrał Sejm, co jest niezgodne ze standardami Europejskiego prawa. Przedstawiciele ENCJ przyjechali do Warszawy, aby przyjrzeć się zmianom wprowadzonym przez PiS, rozmawiali też z członkami nowej KRS.

Wniosek o wykluczenie polskiej nowej Krajowej Rady Sądownictwa złożył członek Holenderskiej Rady Kees Sterk, przewodniczący europejskiej sieci. Do zawieszenia polskiej Rady potrzebne było poparcie wniosku przez 3/4 obecnych na sali.

Mimo wykluczenia europejska Rada liczy na opamiętanie i powrót do europejskich standardów. – ENCJ jest gotowe udzielić wskazówek i pomocy KRS, by ponownie spełniała wymogi europejskich norm dla rad sądownictwa – czytamy w komunikacie.

Mazur: Ktoś musiał wziąć odpowiedzialność za reformę sądownictwa

Zawieszenie powoduje, że Polska nie ma prawa głosowania i nie ma ruchu w ramach sieci. Sama sieć będzie monitorowała sytuację w Polsce i działania polskiej Rady. – To może w przyszłości prowadzić do przywrócenia pełnego członkostwa – uważa sędzia Leszek Mazur, przewodniczący nowej pisowskiej KRS.

Sędzia Leszek Mazur, który reprezentował polską nową KRS w ENCJ, zmiany w prawie, które doprowadziły do wykluczenia KRS , tłumaczył potrzebą “reformowania” wymiaru sprawiedliwości, który jest źle oceniany przez społeczeństwo.

– To jest konsekwencja i zastosowanie zasady, że władza zwierzchnia należy do narodu – tłumaczył sędzia Mazur. – Sądownictwo samo się nie zreformowało przez ponad 20 lat. Ktoś w końcu musiał przejąć odpowiedzialność za reformy, bo te błędy doprowadziły do dramatycznego zaufania do sądów. Te zmiany muszą przybierać realny kształt, wtedy pojawiają się zarzuty, że dochodzi do ręcznego sterowania, ale to nie jest takie proste do oceny – dodał sędzia Mazur.

– Niech sędzia Mazur nie udaje, bo sam bierze udział w źle ocenianych przez całą Europę czynach. Sam kandydował do organu z naruszeniem konstytucji. Jako sędzia nie dotrzymuje przysięgi, bo każdy sędzia powinien stać na straży konstytucji – komentuje Waldemar Żurek, rzecznik byłej konstytucyjnej KRS.

Co dalej?

– W praktyce przynależność do tej Rady jest sygnałem dla innych państw, dla inwestorów z całego świata, że zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości są zachowane – komentuje Borys Budka i dodaje: – To zawieszenie, a potem wykluczenie spowoduje, że wyroki polskich sądów nie będą respektowane w krajach demokratycznych. To przyniesie też skutki ekonomiczne, bo żaden rozsądny inwestor nie będzie inwestować pieniędzy w kraju, w którym nie ma pewności, że w sporze z państwem spór ten zostanie rozstrzygnięty w sposób obiektywny.

Rada Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) w połowie sierpnia stwierdziła, że nowa polska KRS nie spełnia wymogów niezależności od władzy wykonawczej. Już wówczas mówiło się o zawieszeniu członkostwa Polski w ENCJ.

– Przerażający jest brak jakiegokolwiek działania, aby zapobiec takim sytuacjom, przecież przestrzegaliśmy przed tym i to wielokrotnie – dodaje sędzia Waldemar Żurek. – ENCJ jest organizacją mało znaną Polakom, ale to ważne ciało opiniotwórcze i z jego opinią liczy się i Rada Europy i KE – dodaje.


Zdjęcie główne: Fot. Facebook/ObywateleRP.org

Reklama

Comments are closed.