Wierzymy, że presja Unii Europejskiej doprowadzi do tego, że rząd PiS wycofa się z decyzji niszczących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Decyzje są w rękach rządu, żeby wycofać się z ustawy o Sądzie Najwyższym – mówił przed Parlamentem Europejskim Grzegorz Schetyna, lider PO. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej przyjechali do Brukseli, aby apelować o wywieranie presji na polski rząd ws. sędziów Sądu Najwyższego, którzy 3 lipca mają przejść na emeryturę. Zgromadzenie Ogólne SN wydało oświadczenie, w którym podkreśla, że prof. Małgorzata Gersdorf pozostaje I prezes Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 r.

Presja czyni cuda

– Widzieliśmy wczoraj, że presja przynosi skutek. Wierzymy i chcemy w to wierzyć, że ta presja ze strony KE, Unii Europejskiej przyniesie skutek i że rząd wycofa się z tych fatalnych pomysłów i decyzji, które niszczą niezawisłość sądów i polską praworządność – mówił w Brukseli Grzegorz Schetyna.

Liderzy opozycyjnych partii przyjechali do Bruksel, aby wziąć udział w spotkaniach swoich partii europejskich, EPL i ALDE, przed szczytem UE w Brukseli. Grzegorz Schetyna o praworządności rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claude’em Junckerem, który podobnie jak Platforma należy do Europejskiej Partii Ludowej.

– Nadchodzące dni zdecydują o tym, czy będziemy mogli mówić o niezależności Sądu Najwyższego, czy rząd, czując presję ze strony europejskiej, ale myślę też, że całego wolnego świata, zrobi ten krok w tył – powiedział lider PO.

Reklama

Unio, ratuj Sąd Najwyższy!

Wiceszef KE Frans Timmermans powiedział w czwartek w Parlamencie Europejskim, że jest świadomy, iż potrzebne są pilne działania w sprawie sędziów polskiego Sądu Najwyższego, którzy 3 lipca mają przejść na emeryturę. – KE tego nie zaniedba – zapewnił Frans Timmermans

– Apelowaliśmy do Komisji Europejskiej o skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Uważamy, że zostało zbyt mało czasu, żeby powstrzymać to w inny sposób – podkreślała Katarzyna Lubnauer.

Ważny czas dla Unii

W spotkaniach w Brukseli brał też udział Rafał Trzaskowski. – Dziś w Europie podejmowane są najważniejsze decyzje w kwestiach dotyczących przyszłości Europy i wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, integracji strefy euro czy nowego wieloletniego budżetu. Rząd PiS jest zmarginalizowany, nawet nie przyjeżdża na nieformalne spotkania, dlatego każdy głos z Polski jest istotny – mówił Rafał Trzaskowski.

– Nie ma wątpliwości, że wszystkie siły proeuroejskie powinny współpracować, aby Polska znalazła się w centrum UE, to jest kwestia budżetu, priorytetów, które zostały wybrane. To, że będziemy mieli taki a nie inny budżet, to dlatego, że PiS nie potrafi zawierać sojuszy – mówiła Katarzyna Lubnauer. – Musimy pamiętać, że UE też się niepokojąco zmienia, dlatego musimy mieć świadomość, po której stronie stajemy – dodała.

– Broniąc niezawisłego sądownictwa i wolności obywateli w Polsce, tak naprawdę politycy UE stają po stronie polskich obywateli – konkludował eurodeputowany Janusz Lewandowski.

Zgromadzenie Ogólne SN: Gersdorf pozostaje I prezes Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 r.

– Uznajemy, że zgodnie z regułami obowiązującymi w prawie nie można w trybie ustawy zmieniać jasnej, kategorycznej i pełnej normy, wynikającej wprost z konstytucji. Tam kadencja I prezesa SN została uregulowana i zgodnie z zasadami prawodawstwa obowiązuje zakaz regulowania tej samej materii w drodze ustawy, a więc aktu, który zawsze powinien być zgodny z konstytucją – powiedział rzecznik SN, sędzia Michał Laskowski.

Zgromadzenie Ogólne SN przyjęło w czwartek dwie uchwały. Pierwsza dotyczy właśnie prof. Gersdorf: “My, sędziowie Sądu Najwyższego uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym SN w dniu 28 czerwca 2018 r., pamiętając o złożonym ślubowaniu sędziowskim i wierni Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem RP, stwierdzamy, że sędzia SN prof. Małgorzata Gersdorf zgodnie z bezpośrednio stosowanym art. 183 ust 3 konstytucji pozostaje do dnia 30 kwietnia 2020 r. pierwszym prezesem SN, kierującym instytucją, w której pełnimy nasza służbę społeczeństwu” – czytamy.

W drugiej uchwale ZO SN podkreślono, że “niezgodna z art. 180 ust. 1 konstytucji regulacja zawarta w art. 111 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca 2018 usuwa ze składu SN znaczną liczbę sędziów”.

“Stanowi to oczywiste naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa i już w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie sądów” – napisano w uchwale.


Zdjęcie główne: Konferencja opozycji w Brukseli, Fot. Twitter/PO

Reklama

Comments are closed.